Επικοινωνήστε μαζί μας

«Όταν κουράζεις το σώμα ξεκουράζεις το πνεύμα.» (Δείκτης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στην Κινέζικη παράδοση τα 5 στοιχεία – μέταλλο, φωτιά, γη, νερό, ξύλο – εργάστηκαν αρμονικά για να δημιουργήσουν όλο το εκδηλωμένο σύμπαν. Στο νέο μας fitness studio θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την ιδέα πράξη με την χρήση νέων αλλά και παραδοσιακών προγραμμάτων άσκησης.